אודות המתי"א

אודות המתיא

מתי"א רמת גן הוא מרכז התמיכה של משרד החינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים בעיר רמת גן. אנו רואים בכל תלמיד עולם ומלואו, ומפעילים שירותי חינוך מיוחד מקצועיים ומגוונים לכל תלמיד, בכל מסגרת חינוכית. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם צוותי המסגרות החינוכיות, עם ההורים ועם הקהילה.

במתי"א רמת גן מועסקים אנשי מקצוע בתחומי החינוך המיוחד, הטיפול במקצועות הבריאות והייעוץ החינוכי.

ישנן דרכים שונות לקבלת שירותי החינוך המיוחד מהמתי"א:
למידה במסגרות חינוכיות מיוחדות, בהן אנשי הצוות החינוכי והטיפולי בעלי מומחיות לחינוך מיוחד.
למידה במסגרות חינוכיות רגילות וקבלת שירותי חינוך וטיפול בהתאם לסל תמיכה אישי או סל שילוב מוסדי.
למידה במסגרות חינוכיות מיוחדות או רגילות, וקבלת תמיכות הנגשה פרטנית .

פרטים כלליים