חזון ותפישת יסוד

חזון ותפישת יסוד

לוגו מתיא רמת גן

מתיא רמת גן – מרכז תמיכה, יוזם, נגיש ויצירתי המהווה גשר לצמיחה ולמיצוי יכולתו של הילד עם צרכים מיוחדים, באמצעות ידע, מקצועיות והתאמת משאבים בשיתוף פעולה עם סביבתו: המשפחה וצוותי מסגרות חינוכיות.

מטרות ויעדים

  אמונה בעקרונות תפיסה מערכתית עירונית המשלבת עבודה משותפת: משרד החינוך, רשות מקומית ושרות פסיכולוגי.

  הטמעת חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב בכל מסגרות החינוך הרגילות והמיוחדות.

  הובלת מערכת החינוך בעיר באיתור, בטיפול ובקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים.

  מתן תמיכה, יעוץ וסיוע מקצועי לגורמי החינוך ולהורים השותפים לעשייה החינוכית.

  פיתוח יוזמות חינוכיות התואמות את צורכי הקהילה בחינוך המיוחד ובשילוב.

  הכשרת צוותים חינוכיים וטיפוליים באמצעות השתלמויות והדרכה ומקור ידע מקצועי.

  מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד, תוך הנגשה מותאמת לצרכיו המיוחדים.

  תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים, תוך עידוד, אהבה, מקצועיות ואמונה ביכולתם.

  הובלת שינוי בהתייחסות הקהילה לתלמידים עם צרכים מיוחדים – הכרה, קבלה והכלה.

תפיסת היסוד של מתי"א רמת גן

מתי"א רמת גן הוא מרכז התמיכה של משרד החינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים בעיר רמת גן. אנו רואים בכל תלמיד עולם ומלואו, ומפעילים שירותי חינוך מיוחד מקצועיים ומגוונים לכל תלמיד, בכל מסגרת חינוכית. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם צוותי המסגרות החינוכיות, עם ההורים ועם הקהילה.

במתי"א רמת גן מועסקים אנשי מקצוע בתחומי החינוך המיוחד, הטיפול במקצועות הבריאות והייעוץ החינוכי.

ישנן דרכים שונות לקבלת שירותי החינוך המיוחד מהמתי"א:
למידה במסגרות חינוכיות מיוחדות, בהן אנשי הצוות החינוכי והטיפולי בעלי מומחיות לחינוך מיוחד.
למידה במסגרות חינוכיות רגילות וקבלת שירותי חינוך וטיפול בהתאם לסל תמיכה אישי או סל שילוב מוסדי. למידה במסגרות חינוכיות מיוחדות או רגילות, וקבלת תמיכות הנגשה פרטנית.