ניתוח התנהגות

מומחיות תחום ניתוח התנהגות

 ניתוח יישומי של התנהגות – עוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית, כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים. (אלדר 2002)

במתי"א רמת גן פועל צוות מנתחות התנהגות הנותן מענה בגני החינוך המיוחד, כיתות החינוך המיוחד, לתלמידי שילוב ותלמידים דיפרנציאלים להם קשיים התנהגותיים.

בתהליך ההדרכה המדריכות שמות דגש על הגברת התנהגויות נאותות, תהליכי ניווט וניהול כיתה ליצירת אקלים מיטבי וזאת ע"י בניית תכניות אישיות או כיתתיות מותאמות, ובתהליך הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות.