מוגבלות פיסית ומחלות נדירות

מומחיות תחום מוגבלות פיזית ומחלות נדירות

מומחיות תחום מוגבלות פיזית במתי"א פועלות בכל הקשור להשתלבות תלמידים דיפרנציאליים בגנים ובבתי הספר, שלהם לקות מוטורית או מחלה מיוחדת אשר מתבטאת במגבלה מוטורית כלשהי.

מומחיות התחום בוחנות, מייעצות ומסייעות בהשתלבות התלמידים מכלל היבטים:

מתן הדרכה וייעוץ לצוות כולל משלבת, צוות חינוכי, רכז/ת טיולים ועוד.

הנגשת המתקן הלימודי החל מהמרחב הציבורי ועד לכיתתי, מכל הבחינות: ניידות ואפשרות להשתלבות בכל הפעילויות תוך מתן עצמאות רבה ככל האפשר.

התארגנות פיזית בכתה, כולל מבחינה ארגונומית.

הנגשת טיולים בית ספריים.