לקויות למידה

מומחיות תחום לקויות למידה

תחום לקויות הלמידה כולל את מורות השילוב בבתי הספר הרגילים.

תלמיד אשר עבר ועדת שילוב ואושרו לו שעות מתי"א, מקבל בבית הספר הוראה מתקנת בקבוצה. חלוקת התלמידים וקביעת מערכת השעות נעשית על ידי הצוות המקצועי בביה"ס.

במהלך השנה, המדריכה הבית ספרית מדריכה את המורות ומשתתפת בישיבות חשיבה, סביב דילמות העולות בעבודה עם תלמידי השילוב – לקויי הלמידה. בנוסף, מורות השילוב מקיימות למידת עמיתים ומתמקצעות באמצעות השתלמויות.