הדרכה פדגוגית

תכנון פדגוגי לכלל התלמידים

תכנון פדגוגי נועד להשביח את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה, וליצור מערכת משותפת של ציפיות ותובנות בין הגורמים השותפים בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה. זהו תהליך מתמשך של הפעלת שיקולי דעת וקבלת החלטות לגבי גיבוש התהליכים, דרכי ביצועם, עיצוב התכנים, הסביבה הלימודית ופיתוח חומרי ההוראה-למידה, תהליך המתהווה באמצעות מערכת יחסי הגומלין בתוך המסגרת החינוכית, ועם גורמים נוספים מחוצה לה. (קווים מנחים, תשס"ד).

תכנון פדגוגי לתלמידים עם צרכים מיוחדים

תכנון פדגוגי לתלמידים עם צרכים מיוחדים נועד לאפשר להם נגישות לתכניות הלימודים הרגילות ולקדם את השתתפותם בתכניות אלה (access to general curriculum). מידת הנגישות לתוכנית הלימודים הרגילה משתנה בהתאם לרמת התפקוד של התלמידים, ובהתאם לכך ייעשה שימוש באסטרטגיות התאמה הכוללות התאמות, שינויים וחלופות אשר יפורטו בהמשך הפרק. תכניות הלימודים מהוות נקודת מוצא לתכנון מותאם של הוראה איכותית ולמידה משמעותית בהיותן בסיס ידע תאורטי באשר למבנה תחום הדעת, המטרות וההישגים הנדרשים (טל, 2017).
 
לקריאה נוספת בנושא היכנסו לאתר משרד החינוך, אגף א' חינוך מיוחד
 
במתי"א רמת גן ישנן מדריכות פדגוגית בתחומי הדעת השונים: