מדריכות בית ספריות

מדריכות בית ספריות

מדריכה בית ספרית נמנית על צוות המדריכות של המתי"א. היא מהווה אשת קשר בין בית הספר למתי"א – מלווה ותומכת במנהלת בית-הספר, ביועצת ובצוות המתי"א הבית ספרי, בנוגע לתלמידים המשולבים בכיתות הרגילות ולתלמידי כיתות החינוך המיוחד.

המדריכה שותפה למגוון תהליכי השילוב הבית-ספרים בכל מהלך השנה:

  • לווי והדרכת מורות השילוב
  • לווי והדרכה של מחנכות וצוותי כיתות החינוך המיוחד
  • ליווי והדרכה של מחנכות הכיתות הרגילות בהן משולבים תלמידים
  • חשיבה ותכנון מיצוי תהליכים לשילוב מיטבי
  • השתתפות בוועדות שילוב וטרום השמה