מדריכות לחינוך לשוני

מדריכות לחינוך לשוני

העברית הישראלית היא שפה עשירה וגמישה, הכוללת מגוון רחב של אמצעים לשוניים. מגוון זה משמש את הדוברים כדי להבחין בין שפה דבורה לכתובה, בין שפה פורמלית לבלתי פורמלית, בין מטרות תקשורתיות שונות ועוד.

החינוך הלשוני בעברית נועד לחזק את תפקידה של העברית כמכנה תרבותי משותף, תוך טיפוח התשתית הלשונית-תרבותית של הלומדים ופיתוח רגישות לשונית-חברתית.

חינוך לשוני הוא אמצעי לכל תחומי הדעת – השפה העברית הינה חוט המקשר בין כל המורים בביה"ס.  העיסוק בשפה הוא בלתי נפרד בעיסוק בתחומי הדעת.

מטרות החינוך הלשוני

מטרת העל של החינוך הלשוני בבית הספר היסודי היא לטפח אדם אורייני.

החינוך הלשוני בבית הספר היסודי מכוון לכך שכל תלמיד ותלמידה יוכלו להשתמש בשפה לצורכיהם, על פי בחירתם, בהתאם לתחומי העניין שלהם ולפי הנסיבות:

  • ישלטו בעברית התקנית.
  • יוכלו להשתמש בשפה הדבורה והכתובה.
  • יוכלו להבין ולהפיק טקסטים דבורים וכתובים במגוון הסוגות.
  • ישכללו את התפקוד בשפה על פי המוסכם.
  • יהיו קוראים קוראים חובבי ספר.
  • יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים ספרותיים.
  • יעזרו בשפה לצורך ביטוי העולם הפנימי ולפיתוח מודעות עצמית.
  • יעזרו בשפה כדי לגבש השקפת עולם וכדי להכריע הכרעות אוטונומיות בדרך מודעת וביקורתית.
  • יפתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני.
  • ייהנו מן ההתנסות בשפה ומהבנת העקרונות שבבסיסה.

מפה תפקודית

העיסוק בסטנדרטים, בהוראה – למידה – הערכה בחינוך הביא את צוותים ההדרכה וההוראה במתי"א רמת גן, ליצירת כלי לאיסוף נתונים אודות רכיבי הקריאה של כל תלמיד הנכלל בתכנית השילוב ושל תלמידי החינוך המיוחד בעיר – המפה התפקודית.

"המפה תפקודית", הינה כלי אשר פותח בעיר ומאפשר יצירת פרופיל תלמיד בשפה, תכנית עבודה ויעדים לתח"י / תל"א ומעקב אחר התקדמות התלמיד לאורך השנים. הכלי מהווה בסיס לשיח בישיבות הצוות ובישיבות סטטוס. המידע מסייע בתכנון חלוקת המשאבים לתלמידי השילוב ובתכנון ההוראה בכיתות החינוך המיוחד.

איסוף הנתונים במפה התפקודית נעשה פעמיים בשנה: בחודש פברואר וחדש יוני. כל מורות המתי"א והחינוך המיוחד חוברות יחד לאותה מפה בית ספרית ושולחות אותה לכתובת: matyarg2@gmail.com

מומחיות תחום שפה, מדריכות ועוקבות אחר המורות והתלמידים בכל הקשור בהערכה – הוראה ולמידה. ההדרכה ניתנת למורות השילוב ולמחנכות הכיתות לחינוך מיוחד בעיר.