מדריכות לחינוך מתמטי

מדריכות לחינוך מתמטי

תחום המתמטיקה במתי"א בעל חשיבות רבה לפיתוח תפקוד עצמאי בחיי היום יום לאוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים.

הידע המתמטי נדרש  במרבית מקצועות הלימוד ולכן למתמטיקה חשיבות גבוהה בהוראתה בחינוך המיוחד.

  מטרות הוראת המתמטיקה

  1. טיפוח למידה משמעותית
  2. טיפוח לומד עצמאי
  3. חיבוב המתמטיקה על התלמידים
  4. הוראה-למידה עפ"י תוכנית הלימודים הרגילה
  5. קידום הישגים לימודיים וצמצום פערים
  6. שילוב תלמידים במסגרת הרגילה
  7. פיתוח שיח מתמטי
  8. הערכת הידע המתמטי של התלמידים בחנ"מ

  תפקיד מומחית התחום

ליווי פדגוגי בבניית פרופיל תלמיד ותוכנית עבודה מתאימה, עפ"י תוכנית הלימודים הרגילה תוך ביצוע התאמות, שינויים וחלופות עפ"י צורכי התלמיד.

ליווי לגננות חנ"מ; למורות חנ"מ; למורות שילוב; מורות וסייעות המשלבות תלמידים בשילוב יחידני.

  פיתוח מקצועי באמצעות השתלמויות

פיתוח מקצועי לגננות חנ"מ; למורות חנ"מ; למורות שילוב