קלינאיות תקשורת

קלינאות תקשורת

 מטרת-העל של קלינאי/ת העובד/ת במערכת החינוך הנה עבודה עם התלמיד מתוך ראייה הוליסטית, שתאפשר השתתפותו המיטבית בחיי ביה"ס מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.

תחומי עיסוקו של הקלינאי/ת הינם קידום יכולות התקשורת, השפה הדבורה והכתובה, אכילה ובליעה ותפקודי השמיעה.

עבודתו של קלינאי התקשורת במערכת החינוך באה  לידי ביטוי בשלוש רמות של התערבות – ברמת התפקוד, ברמת הפעילות, וברמת ההשתתפות בחיי היומיום.

ייחודה של עבודת קלינאי/ת התקשורת במערכת החינוך מתבטאת בשיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי, כדי לקדם את התלמיד מרמה של תפקוד ופעילות, לרמת השתתפות בחיי בית הספר.

ההתערבות הטיפולית נעשית בסביבות עבודה משתנות (חדר טיפולים, בשיעור או זמן ארוחה בכיתה או בחצר) ובמודלים שונים.

מתוך חוברת "קווים מנחים לעבודת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמנויות במערכת החינוך

 המידע מתוך: אתר משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד