אייפדים לצוותי ההוראה

מחשב

מסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר בישראל מגן עד י"ב נותנות מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך תוך שאיפה מתמדת למצוינות אישית וארגונית הן במסגרת החינוך המיוחד ובתכניות השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת הבית ספרית הרגילה.

קרן אתנה מעניקה למורים לחינוך המיוחד מחשב מסוג "iPad"  בתוספת תכנית השתלמות של 120 ש"ש  על מנת לאפשר לתלמידים אלו לתקשר עם מוריהם ועם הסביבה ולהכשיר אותם להשתלב בחברה. באמצעות המחשב הנייד וההשתלמות יכולים המורים לחשוף בפני התלמידים את העולם הקסום של הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לסייע לצמצם פערים לימודיים, להנגיש עבורם חומרי לימוד ולחזק את כישוריהם החברתיים.

התכנית מיועדת להעצים את מורי החינוך המיוחד בישראל ומאפשרת להם לתקשר טוב יותר עם תלמידיהם. בנוסף לכך מקנה התכנית גישה למיגוון רחב של חומרי לימוד, ומשנה באופן משמעותי את חייהם של התלמידים. המורות והמורים יכולים להכין בעזרת האייפד תכניות לימודים מיוחדות לתלמידיהם, כאשר התלמידים יכולים להמשיך את חוויית הלמידה בביתם לאחר שעות הלימודים בבית הספר.

במתי"א רמת גן, מורות, גננות ומטפלות קבלו אייפד במסגרת הפרויקט. הן לומדות מתמקצעות, מעשירות את הידע שלהן וחושפות ומסייעות לתלמידים בצד הלימודי ובצד החברתי. מדריכת התקשוב של המתי"א מלווה ומנחה את הצוותים באופן שוטף ובמהלך כל השנה.

  מידע נוסף באתר "קרן אתנה"