הדרכה

מחשב

  במתיא רמת גן משולבת הדרכה לגננות ולמורות בחינוך המיוחד, בכיתות הקטנות, בגנים המיוחדים, ולמורות ולגננות המשלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

ההדרכה כוללת היכרות עם כלים, התאמה של חומרי למידה מתוקשבים לתלמידים ולשילוב התקשוב בהוראה במחשב ובאייפד.

בשנת הלימודים תשע"ט ניתנות סביבות למידה לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידי השילוב וביניהן:

גינגים  ג'ינג'ים – לגנים ולכיתות א – ב

אופק מטח  אופק מטח

עשר אצבעות עשר אצבעות

נא לפנות במייל לאורנה פרלשטיין ולציין שם, בית ספר וכיתה. Orna423@gmail.com