הנגשה פרטנית

מחשב

   מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם מוגבלות, להנגשת המקום והשירות הלימודי-חינוכי, אשר יאפשרו לו למצות את יכולותיו, ללמוד ולקחת חלק בכל פעילויות המוסד החינוכי, ככל שאר התלמידים, באופן שוויוני, מכבד, עצמאי ובטיחותי (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 1998, ותיקון לחוק, "פרק הנגישות" 2005). אחת מההתאמות הנדרשות לצורך הנגשת השירות החינוכי היא התאמות טכנולוגיות פרטניות.

מערכת החינוך חותרת ליצירת מערכת חינוך נגישה לכלל התלמידים, כל תלמיד על פי צרכיו, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1988, שעל פיו זכאי כל תלמיד עם מוגבלות להתאמות בתחום הנגישות. לשם כך הוקצה תקציב המיועד להנגשה פרטנית, המאפשר בכל שנה קבלת התאמות עבור תלמידים הזכאים לכך על סמך אמות מידה שקובעים צוותים מקצועיים.

מטרת ההנגשה, לאפשר לתלמיד להתמודד עם המוגבלות או לעקוף אותה. ההתאמה אמורה להנגיש לתלמיד את המידע, הידע, חומרי הלמידה ואת הסביבה הלימודית ובכך לאפשר לו להשתתף בתהליך הלמידה באופן עצמאי חרף המוגבלות. 

ההנגשה אינה ניתנת לתלמיד לשם למידה טובה יותר, קלה יותר או מעניינת, אלא, כאמור, לצורך התמודדות יעילה עם המוגבלות.

בכל שנה נפתח קול קורא חדש להנגשה טכנולוגית פרטנית.

התלמידים הזכאים להנגשה טכנולוגית :

א.     תלמיד אשר אינו יכול לבטא את צרכיו התקשורתיים באמצעות דיבור וזקוק לתקשורת תומכת וחליפית. ( אייפד עם טאצ'אט)

ב.     תלמיד שזקוק לטכנולוגיה מסייעת כתחליף ליכולת הכתיבה בכלי כתיבה.

ג.      תלמיד עם לקות למידה /לקות שכלית התפתחותית שאינו קורא, זקוק לתוכנת הקראה וזאת לאחר שמוצו תהליכי למידה /הוראה אחרים האפשריים.

  מידע נוסף בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים