ועדות ונהלים

ועדות ונהלים

ועדות מתוקף חוק

הוועדות מתוקף חוק, אשר שינו את פניהן עם התיקון לחוק החינוך המיוחד, משמשות צומת משמעותי של דיון וקבלת החלטות בתהליך חינוכי מתמשך של תמיכה וטיפול בתלמיד, בהתאם לצרכיו הייחודיים. הדיון בוועדות מתקיים במטרה להעמיק את ההבנה של צורכי התלמיד ושל תפקודו במסגרת החינוכית, לבחון את המענה שקיבל בעבר ואת המענה שהוא זקוק לו בהמשך דרכו ולקבל החלטה תוך הקשבה לתלמיד ולהוריו וכן לצוותי החינוך והטיפול העובדים עימו מתוך שותפות אמיתית. ההחלטות מתבססות על שיח משותף עם ההורים, שמתבטאים בו שיקולי דעת מקצועיים של המשתתפים בדיון ורצון התלמיד וההורה.

הוועדה היא מרחב שמתכנסים בו התלמיד והוריו, וכן אנשי מקצוע מתחומים שונים, המציגים נקודות מבט שונות בנוגע לצורכי התלמיד ולתפקודו לצורך קבלת תמונה רחבה על אודותיו. במרחב זה חשוב שתתקיים הקשבה לקולות השונים העולים בדיון תוך הקפדה על שיח מקצועי, משתף ופתוח, שיח הנותן מקום גם לחילוקי דעות ולנקודות מבט סותרות ומכיר בתרומתם לדיון ולקבלת החלטה.

להשתתפות התלמיד ומשפחתו בקבלת החלטות באשר לזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים במערכת החינוך חשיבות מכרעת, וחשוב מאוד שמרחב הוועדה ישמש בעבורם מקום בטוח, מכבד ומקבל לשיתוף ולהיוועצות. הוועדה תזמין את התלמיד ואת הוריו לדיון ותאפשר להם להשמיע את דעותיהם ואת מחשבותיהם, וכן את רצונותיהם ואת ציפיותיהם, תוך הכרה בהיכרותם המעמיקה את תפקודו ואת צרכיו של ילדם ובזכותם לקחת חלק בהחלטות הנוגעות לו. במהלך השיח בוועדה יציגו גם צוותי החינוך ואנשי המקצוע המוזמנים לוועדה, וכן חברי הוועדה עצמם, את חוות דעתם המקצועית על תפקוד התלמיד ועל צרכיו – כל זאת לצורך התבוננות מקיפה בתלמיד, התורמת לקבלת החלטה מיטבית, מקצועית ואחראית בעניינו.

התלמיד הוא שותף משמעותי בשיח, ועל הוועדה להזמינו לדיון, אך ההחלטה על השתתפותו בדיון תתקבל על ידי הוריו ובשיתופו. זכותם של ההורים להפעיל שיקול דעת באשר לנוכחותו, מתוך שיקולים הנוגעים לטובתו, ולהשמיע את עמדתם ביחס לאופן ייצוג הצרכים של ילדם תוך התייחסות לרצונו ולטובתו.

מתוך חוזר מנכ"ל : יישום חוק החינוך המיוחד – ועדות מתוקף חוק: צוות רב-מקצועי, ועדת זכאות ואפיון ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב-מקצועי, ועדת זכאות ואפיון, לרבות דיונים במקרים חריגים וועדת השגה

היכנסו לקישורים הבאים על מנת לקרוא עוד על הועדות: