בחירת ועדה

בחירת ועדה

שירותי חינוך מיוחדים ניתנים לילדי עם צרכים מיוחדים בהחלטות ועדות מקצועיות. כדי להחליט לאיזו ועדה לגשת – יש להכיר את סוגי הועדות השונים. 
לחצו על שם הועדה כדי להגיע לעמוד המתאים ולקרוא את תיאורה:
ועדת זכאות ואפיון
ועדה רב מקצועית

שימו לב – בתרשים מופיעה חלוקה בין תלמידים עם מוגבלות ברמת שכיחות גבוהה ונמוכה, וכן התייחסות לרמת התפקוד.

בטבלה המצורפת תוכלו לראות איזו מוגבלות נחשבת בשכיחות גבוהה ואיזו בשכיחות נמוכה, ובהתאם – מהי הועדה המתאימה לפנייה, תוך לקיחה בחשבון של רמת התפקוד של תלמיד בחיי היומיום בבית הספר ומידת התמיכה שהוא זקוק לה.

(מתוך: חוברת יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד)

סוג ועדה שכיחות סוג המוגבלות רמת התפקוד  זכאות בחירת הורים
ועדה רב מקצועית גבוהה לקות למידה רב-בעייתית,
עיכוב שפתי/התפתחותי,
הפרעות התנהגותיות
ורגשיות
גבוהה (1)
או
בינונית-גבוהה (2)
זכאות לתמיכה פרטנית/קבוצתית
מסל השילוב המוסדי בכיתה לחינוך רגיל
אין אפשרות בחירה באשר
לסוג מסגרת
הפרעה נפשית, משכל גבולי גבוהה (1)
ועדת זכאות ואפיון גבוהה לקות למידה רב-בעייתית,
עיכוב שפתי/התפתחותי,
הפרעות התנהגותיות
ורגשיות
בינונית-נמוכה (3)
או
נמוכה (4)
זכאות לשירותי חינוך מיוחדים להורים תהיה אפשרות לבחור
את סוג המסגרת: גן/ כיתה
רגיל/ה במוסד חינוך רגיל,
כיתה במוסד חינוך רגיל שבה
ניתנים שירותי חינוך מיוחדים,
גן/כיתה לחינוך מיוחד.
הורים אשר יבחרו שילדם ילמד
בכיתה לחינוך רגיל, התלמיד
יקבל זכאות לשירותי חינוך
מיוחדים מסל אישי.
הפרעה נפשית, משכל גבולי בינונית-גבוהה (2)
עד
נמוכה (4)
נמוכה

מוגבלות שכלית
התפתחותית (כולל חשד
למוגבלות שכלית
התפתחותית),
אוטיזם,
מוגבלות פיזית, מוגבלות
בשמיעה/ראיה, מחלות
נדירות

גבוהה (1)
עד
נמוכה (4)