השגות וערעור

השגות וערעור

החלטות הועדות השונות יגיעו להורים תוך 14 יום. השגות על החלטות אלו או בקשה לערעור יתקיימו בועדות באופן הבא:

השגת ההורים על ועדת זכאות ואפיון

במקרים מסוימים קיימת אפשרות להורים להשיג על החלטת ועדת זכאות ואפיון:

  • אם התקיימה לכאורה פגיעה פרוצדורלית בזכויות התלמיד או בזכויות ההורים.

  • אם לא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, לרבות שירותי הסעה וליווי.

  • אם ההורים מעוניינים להשיג על רמת התפקוד, סוג המסגרת או אפיון המוגבלות שנקבעו בוועדה.

ועדת ההשגה תתקיים בראשותו של מנהל המחוז במשרד החינוך. ההורים רשאים להזמין לוועדה נציגים נוספים מטעמם.

 

השגת ההורים על החלטת הצוות הרב מקצועי

  • השגה על החלטת הצוות הרב מקצועי תתקיים אם לא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים או אם מדובר בהשגה על רמת התפקוד שנקבעה בוועדה.

  • ההשגה תתקיים בוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה.

מתוך: פורטל הורים במשרד החינוך.