יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד

ועדה

בקיץ שנת 2018 אישרה הכנסת את תיקון מספר 11 לחוק החינוך המיוחד.

יישום החוק מתקיים כחלק ממהלך מערכתי המקדם הכלה והשתלבות של תלמידים עם מגוון צרכים במוסדות החינוך, מהלך המהווה אתגר משמעותי בחברה בישראל.

 המהלך מכוון למתן מענה מותאם לכל תלמיד בהתאם למאפייני התפקוד שלו, לצרכיו הייחודיים ולתמיכה הנדרשת לו, כדי לאפשר לו השתתפות בתהליך הלמידה, מיצוי יכולות וקידום בתחום הלימודי, החברתי והרגשי.

חוברת הנחיות ליישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד