בזכות - עמותה לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות

בזכות

 ארגון בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות פועל לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית, חושית ונפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים. תחומי הפעילות המרכזיים שלנו הינם: שילוב בחינוך לילדים עם מוגבלות והבטחת זכויותיהם, דיור בקהילה וסיוע אישי, תעסוקת אנשים עם מוגבלות, כשרות משפטית (אוטונומיה ועצמאות להבדיל מתלות ואפוטרופסות), נגישות השירות, נגישות לצדק והליך הוגן, קידום ההכרה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בישראל, האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות.

http://bizchut.org.il/he/