כל זכות - אנשים עם מוגבלויות

כל זכות

פורטל אנשים עם מוגבלויות מהווה שער כניסה לכל ההיבטים של אנשים בגילאים שונים בעלי מוגבלויות שונות.
המידע בפורטל מחולק לפי תחומי החיים השונים כמו גם לפי סוגי המוגבלויות השונות:
תחומי החיים: חלוקה לפי התחומים השונים – תחבורה, תעסוקה, נגישות, חינוך, צבא ועוד.
סוגי מוגבלויות: חלוקה לפי סוגי המוגבלויות – התפתחותיות, נפשיות, כרוניות, חושיות וכד'.

https://www.kolzchut.org.il/he