שירותי חינוך מיוחדים

שירותי חינוך מיוחדים

מתי"א רמת גן נותן שירותי חינוך מיוחדים בעיר רמת גן.
שירותים אלו ניתנים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, בהתאם לצרכיהם כפי שנקבעו בוועדות זכאות ואפיון ועדות רב מקצועיות.

מתי"א רמת גן פועל במרחבי החינוך השונים, מיוחדים ורגילים, על מנת לאפשר לכל תלמיד להתקדם ולמצות את יכולותיו בתחומי ההתפתחות השונים, וזאת בהלימה לתיקון ה-11 לחוק החינוך המיוחד.

מתוך התיקון ה-11 לחוק חינוך מיוחד (2018), מטרות שירותי החינוך המיוחדים הן:

(1) לקדם ולפתח את הלמידה, הכישורים והיכולות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ואת תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, החברתי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע מיומנויות, כישורי חיים וכישורים חברתיים.

(2) לעגן את זכותו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות אחייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו.

(3) לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים.