הכלה והשתלבות

הכלה והשתלבות

הכלה והשתלבות של תלמידים במערכת החינוך

במערכת החינוך בישראל, כמו במערכות חינוך אחרות בעולם, לומדים תלמידים בעלי יכולות מגוונות וצרכים שונים. הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה, שכן חברה המכילה את כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בה. כל אדם שונה מרעהו, כל אחד ניחן ביכולות שונות, לכל אדם צרכים, משאלות ומאוויים. כל פרט בחברה יכול לתרום את חלקו ליצירת תמונה שלמה של חברה, ומכל אחד אפשר ללמוד. תהליך ההכלה וההשתלבות מחזק ערכים של שוויון הזדמנויות בחינוך, פלורליזם ערכי, קידום מודעות תרבותית וסובלנות.

בשנת 2018 הועבר התיקון לחוק החינוך המיוחד. התיקון לחוק מאפשר להורים בחירה, מאפשר שינוי במתכונת הוועדות, תמיכות גמישות לתלמיד ושינויי שפה מהותיים. כמו כן התיקון לחוק מחזק את הרחבת השתתפותם של ילדים במערכות החינוך וצמצום הדרתם ממערכות החינוך ומהחברה כולה.

המחויבות להכלתם ולהשתלבותם של תלמידים נובעת מההשקפה שלפיה כל תלמיד זכאי ללמוד בקרב קהילתו הקרובה ולחוות בה חיים משותפים לאורך כל שעות היום, במוסדות החינוך, בשעות הפנאי ובמסגרות שמחוץ למוסדות החינוך. נוספת לכך ההכרה כי מענים שונים לתלמידים שונים מעניקים ערך מוסף לכל הכיתה. 

תפקידה של מערכת החינוך בהכלה והשתלבות

  • חיזוק ערכי השוויון והדמוקרטיה, השונות וקבלת האחר בכלל החברה.

  • הובלת מעשה ההכלה תוך לקיחת אחריות ויישום הרעיון בפועל.

  • קידום שיח ותרבות בית ספרית וגנית מכילה, הכוללת יצירת מחויבות, בחינה של נכונות צוותי החינוך לשילוב, שיתוף פעולה עם ההורים, הקמת סביבות פיזיות ומתן תמיכות נלוות.

 

תחומי ההכלה וההשתלבות

​הכלה והשתלבות במוסד החינוכי באות לידי ביטוי במתן מענים למגוון צרכים בארבעה תחומים: הכלה פדגוגית, הכלה רגשית-חברתית, הכלה ארגונית והכלה פיזית. מכלול המענים מאפשר לכל תלמיד להתקדם ולממש את יכולותיו, למצוא עניין, להרחיב את כישוריו החברתיים ולהעשיר את עולמו הרגשי.

הצוות החינוכי וההורים

​חלק מהותי מתפיסת ההכלה וההשתלבות הוא הקשר והדיאלוג של הצוות החינוכי עם ההורים. שותפות אמיתית בין הצוות ובין ההורים מאפשרת את קידום התלמיד ואת הכלתו החברתית והלימודית. הצוות החינוכי אחראי לקידום והובלת כלל התלמידים להשגת תוצאות לאורך כל הרצף החינוכי, תוך יצירת סביבה תומכת, מקבלת ומכילה. תפקידו של הצוות החינוכי להכיר בשונות הקיימת בין התלמידים ולנהל מערך למידה ותמיכה רגשית וחברתית המותאם לקבוצה הטרוגנית, במטרה לאפשר לכלל התלמידים להיות חלק מהסביבה שבה הם חיים, ולהתמודד עם הנדרש מהם במסגרות החינוך.

מתוך פורטל הורים במשרד החינוך