סל שילוב מוסדי

סל שילוב מוסדי

מתי"א רמת גן פועל על מנת לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות רגילות, בהתאם לצרכיהם וליכולותיהם, ולפי החלטת הוריהם.

תלמיד יכול לקבל תמיכה מסל השילוב המוסדי, באם הוא מאופיין באחת הלקויות המוכרות על ידי משרד החינוך (ר' קישור) בדרגה 1-2. בדרגות אלו מתכנסת עבור הילד ועדה רב מקצועית במסגרת החינוכית, בודקת את אבחוניו וקשייו, ובהתאם קובעת תמיכות שיקבל מסל השילוב המוסדי.

 

בסל השילוב ניתן לקבל :

 

– שעות הוראה ממורה או גננת מומחית לחינוך מיוחד

– שעות טיפול במקצועות הבריאות

– בגיל הגן – השתלבות במסגרת גן משולב..