תוכנית השילוב בגני הילדים

תוכנית השילוב בגני ילדים

זכאות מסל מוסדי ניתנת לתלמידים בגן חובה, אשר להם פערים בתחומי הלמידה השונים, ואשר מגובים במסמך קביל. המענים הניתנים במסגרת הסל המוסדי הינם: גננת שילוב או גן משולב. 

הזכאות ניתנת בתוקף ועדה רב מקצועית, אשר הינה ועדה עפ"י חוק. הזכאות ניתנת לשלוש שנים.