תמיכה מתוכנית השילוב: גנים משולבים

גן משולב

זכאות לגן משולב 

גן משולב הינו מסגרת חינוך רגילה, לתלמידים הזקוקים להוראה מותאמת בתחומי הלמידה השונים על רקע מוגבלות בשכיחות גבוהה (ל"ל, עיכוב שפתי/ התפת', קשיי קשב וריכוז), אשר להם פערים משמעותיים בתחומים אלו. 

התלמידים מופנים לאחר שעברו אבחון פסיכולוגי/התפתחותי, בנוסף למסמכים קבילים: אבחון ק"ת/נוירולוג, ונמצאו זקוקים לסיוע אינטנסיבי, מתוך ההבנה כי מפגש שבועי עם גננת שילוב לא יהווה מענה מספק לצרכיהם. 

בחלק מהמקרים, מופנים לגן המשולב תלמידים בוגרי גן ח"מ (עיכוב שפתי/ התפת') אשר צמצמו פערים וזקוקים להמשך תגבור, כדי לתחזק את הישגיהם ולהבטיח את המשך התקדמותם.  

צוות הגן המשולב מתוגבר ומונה 4 אנשי צוות באופן קבוע: מנהלת גן מהחינוך הרגיל, גננת שילוב עם הכשרה בחינוך מיוחד ושתי סייעות. 

בכל גן שני מטפלים פרא-רפואיים: קלינאית תקשורת/ מרפאה בעיסוק/ מטפלת רגשית.  

בגן משולבים 10 ילדים עם עיכוב התפתחותי קל (שפתי, מוטורי, רגשי או חברתי) אשר מקבלים סיוע בתחומי הלמידה השונים על ידי הגננת המשלבת והצוות הפרא-רפואי. 

לילדים המשולבים מותאמת תוכנית לימודים אישית (תח"י). הילדים מקבלים תמיכה לימודית מידי יום, ותמיכה פרא-רפואית אחת לשבוע. 

גן משולב הינו מסגרת לשנה אחת בלבד. ההנחה היא שבתום שנה של סיוע מסוג זה התלמידים ישיגו את אבני הדרך הנדרשות להשתלבות במסגרת כיתה א' רגילה. 

 

פרופיל תלמיד הזכאי ללמוד בגן משולב 

תלמידים המופנים לגן משולב הינם בעלי יכולות ופוטנציאל ללמידה המרשימים כתקינים, אך קיימים פערים רוחביים משמעותיים בתחום החשיבה (זיכרון, עיבוד מידע), ההבנה וההבעה, אליהם מתווספים קשיים בתחום המוטורי, הקשבי והרגשי, המשפיעים על רמת תפקודו הכללית של התלמיד בגן, בנוסף ניתן להתרשם כי נתרם מקבוצת השווים, מפיק ומסוגל ללמוד בקבוצה גדולה על אף הצורך בתווך והכוונה לאורך רוב שעות היום. 

לציין כי הגן המשולב לא מהווה מענה מותאם עבור ילדים המגלים קשיי התנהגות משמעותיים הבאים לידי ביטוי באופן שוטף ויום-יומי, זאת מאחר ומספר הילדים הרב בגן מציף את הקשיים ומפריע להשתלבותם ולקידום תהליכי למידה מיטביים. 

שיתוף פעולה מצד ההורים הכרחי. יש להבהיר ולהדגיש בפני ההורים את חשיבות מעורבותם במהלך שנת הלימודים: נוכחות בשיחות, המשך טיפולים מחוץ למסגרת הגן לפי המלצות הצוות. 

וכן התחייבותם לביקור סדיר בגן- הגעה בזמן ובאופן קבוע. 

 

תהליך ההפניה לוועדה רב מקצועית 

 

  • איתור תלמידים מתקשים ובחינת מיצוי אפשרויות במסגרת החינוכית ובקהילה 
  • שיחה עם ההורים לגבי הפניה לוועדה רב מקצועית 
  • הפניית ההורים לבירור אבחוני קביל ובדיקות ראייה ושמיעה 
  • מילוי שאלון הפנייה וטופס ויתור סודיות לטובת חברי הוועדה חתום ע"י המפקחת 
  • מסמכים מגורמים קבילים או מסמך המעיד על תחילת תהליך אבחון קביל. 

קראו כאן עוד על ועדה רב מקצועית