סל תמיכה אישי

סל תמיכה אישי

מתי"א רמת גן פועל על מנת לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות רגילות, בהתאם לצרכיהם וליכולותיהם, ולפי החלטת הוריהם.

ניתן לקבל סל תמיכה, הקרוי גם סל שירותים אישי, עבור ילד שעבר ועדת זכאות ואפיון, ונמצא כי הוא זכאי לשירותים מיוחדים. כעת הוריו יכולים לבחור בקבלת סל תמיכה במסגרת החינוכית הרגילה על פני למידה במסגרת חינוך מיוחד.

מהו סל תמיכה אישי (או סל שירותים אישי)?

  1. סל שירותים אישי יינתן לתלמיד שנקבעה לו רמת תפקוד 3 (בינונית-נמוכה) או 4 (נמוכה), והוריו בחרו כי ילמד בכיתה או בגן לחינוך רגיל. זאת במידה שאין מניעה לשבצו בכיתה או בגן לחינוך רגיל בהתאם לחוק החינוך המיוחד.
  2. היקף השירותים בסל האישי נקבע בהתאם לרמת התפקוד שנקבעה בוועדה.
  3. מרכיבי התמיכה בסל האישי נקבעים תוך דיון בצוות רב מקצועי, בהתאם לתוספת השנייה לחוק החינוך המיוחד. זאת במטרה לתת מענה לצרכיו של התלמיד באופן שיאפשר לו לבטא את כישוריו ויכולותיו ולתפקד באופן עצמאי ככל הניתן, תוך התייחסות לרצונותיו ולבחירותיו ושימת דגש על צמצום התלות. קיימת גמישות בחלוקת המשאבים המרכיבים את הסל שנקבע לתלמיד על פי צרכיו.

 

להלן פירוט של סוגי התמיכות:

  1. תמיכה בשעות הוראה: תינתן על ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, לרבות מנתח התנהגות. התמיכה תינתן ישירות לתלמיד ותתבסס על תוכנית הלימודים באופן ההולם את המטרות והיעדים שנקבעו בתוכנית האישית.
  2. תמיכה בשעות טיפול: תינתן על ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות. הטיפולים יינתנו בהתאמה לצרכיו של התלמיד, כחלק מיישום היעדים בתוכנית האישית שלו.
  3. תמיכה מסוג סייעת (אישית): תינתן על ידי סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית, המהווה חלק מצוות המוסד החינוכי.

מתוך פורטל הורים משרד החינוך.

על מנת להחליט מה יכלול סל התמיכה האישי של הילד, מתקיימת ועדה רב מקצועית, ששמה ועדת פילוח תמיכות – קישור למידע בנושא הוועדה.