סייעת אישית

פדגוגי

  שירותי הסיוע ובהם שירות הסייעת, נועדו לקדם את מידת עצמאותו של הילד ואת היכולת שלו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים.

  תפקידה של הסייעת הוא לעזור לילד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את החומר הנלמד ואת המטלות.

ילד יוכל להיות מועמד לקבלת סייעת רק אם הינו מוגדר כבעל לקות משמעותית אשר רמת תפקודו, מחייבת סיוע מסוג זה, ובלבד שיש ברשות ההורים מסמך קביל מגורמים מקצועיים בלבד. על מנת לקבל שירותי סייעת, יש לעבור ועדת זכאות ואפיון, ולקבל סל תמיכה אישי. מסל זה ניתן להקצות שעות עבור סייעת אישית לילדים הזקוקים לכך. 

להלן סוגי הלקויות בגינן ניתן לקבל סייעת אישית:

  • משותקי מוחין ובעלי נכויות – תלמידים עם מוגבלויות פיזיות קשות (קוד חריגות 59)
  • עיוורים ולקויי ראייה (קוד חריגות 61)
  • תלמידים על הספקטרום האוטיסטי (קוד חריגות 56)
  • תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (קוד חריגות 53)
  • תלמידים בעלי הפרעות נפשיות (קוד חריגות 57)
  • תלמידים שיש להם תסמונות ומחלות נדירות והזקוקים להשגחה מתמדת על פי האישורים של המוסד לביטוח לאומי (קוד חריגות 98)

  מתוך: אתר משרד החינוך

  מידע נוסף באתר כל זכות