גני תקשורת

גני תקשורת

 

  בגן לומדים כ-8 ילדים בגילאי 3-6, המאובחנים ברצף האוטיזם (ASD). 
בגן התקשורתי מתקיים שיתוף פעולה בין משרד החינוך למשרד הבריאות: בגן צוות חינוכי וטיפולי מטעם משרד החינוך, בהכשרה של חינוך מיוחד, וכן צוות טיפולי מורחב מטעם ספק של משרד הבריאות. בשל כך, הילדים בגן התקשורתי יכולים לקבל את סל הטיפול הבריאותי המקדם (טב"מ) במסגרת הגן.
 
בתחילת השנה, הצוות החינוכי והטיפולי, בשיתוף הורי הילד, בונה תוכנית לימודים אישית (תל"א) עבור כל ילד. התוכנית מקיפה את כלל תחומי ההתפתחות והתפקוד של הילד, בחיי היומיום ובמסגרת הגן. התוכנית מציבה מטרות מדויקות בכל התחומים הרלוונטיים לילד, ומפרטת את דרכי הפעולה השונות שבהן תושגנה המטרות.
 
הילדים מקבלים טיפולים פרטניים, זוגיים וקבוצתיים – בהתאם למטרותיהם וליכולותיהם. תוכנית הטיפול משלבת בין תחומים שונים: חברה ותקשורת, מוטוריקה גסה ועדינה, ויסות חושי ורגשי, הקניית ידע ולמידה, עצמאות ותפקודי יום-יום. הצוות כולל גננות בעלת הכשרה לחינוך מיוחד,  מטפלים פרא רפואיים, וטיפול והדרכה רגשית לילד ולהוריו. 
 
מטרת העל בגני התקשורת הינה לקדם כל ילד בהתאם ליכולותיו, ולאפשר מרחב צמיחה למיצוי הפוטנציאל האישי בשנות הגן, מתוך תפיסה כללית של שילוב עתידי במסגרות חינוך וחברה רגילות בהתאם למאפייני וצרכי הילד.