גני עיכוב התפתחותי

גני עיכוב התפתחותי

   ברמת גן קיימים גנים לילדים עם עיכוב התפתחותי ומתוכם גן אחד  לילדים בעלי קשיים  – רגשיים התנהגותיים.

גני העיכוב ההתפתחותי ברמת-גן מיועדים לילדים בגילאי 3 -6 , אשר קיבלו זכאות לחינוך מיוחד בוועדת ההשמה.

מרבית הילדים משובצים על רקע "עיכוב התפתחותי"  באחד או יותר בתחומי ההתפתחות השונים -שפתי, קוגנטיבי, מוטורי, חברתי ורגשי.

גני החינוך המיוחד מעניקים לילד אפשרות לימוד במסגרת מצומצמת ותומכת.

צוות הגן כולל בדרך כלל: מנהלת גן, גננת משלימה, סייעות וצוות פרא-רפואי: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת ותרפיה בתחום הרגשי. כל גן מלווה בפסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי.

את הצוות מלווים מומחי תחום מטעם המתיא ומדריכים את הצוותים באופן שוטף ועומדים לרשות צוות הגן בכל התחומים.

הלמידה נעשית באמצעות למידה פרטנית, קבוצתית וגנית תוך שימת דגש על  דרכי הוראה מגוונות המותאמות ליכולותיהם וצרכיהם של הילדים.

לכלל ילדי הגן נבנית תכנית גנית המותאמת לרמת התפקוד של ילדי הגן, ולכל תלמיד נבנית תוכנית לימודים אישית (תל"א). תוכנית זו משקפת את רמת תפקודו של הילד – תחומי חוזק ותחומים לחיזוק בתחומי ההתפתחות השונים  בהשוואה  למצופה מבני גילו.  היא כוללת מטרות ויעדים למהלך השנה בהתאם לצרכי הילד ומפרטת את דרכי הפעולה השונות שבהן תושגנה המטרות. התכנית נבנית בשיתוף עם הצוות המקצועי ועם ההורים.

המטרה היא לתמוך, להקנות ידע ,כלים ומיומנויות  יסוד ולסייע לו להשתלב במסגרת החינוך הרגיל.