כיתות לתלמידים עם קושי ברצף התקשורתי

כיתות תקשורת

 כיתה זו היא כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל.

מספר הילדים בכיתה הוא עד 8 תלמידים עם לקות דומה  – בדרך כלל מאופיינים כתלמידים עם אוטיזם.

בצוות החינוכי מורה וסייעת. מחנכת הכיתה היא מורה לחינוך מיוחד שלמדה והוכשרה ללמד ולטפל בתלמידים עם צרכים מיוחדים.

מטרת שילוב הכיתה המיוחדת בבית הספר הרגיל היא שילוב תלמידי הכיתה בפעילויות בית הספר, בחלק מהשיעורים, שילוב בפעילויות חברתיות, תחרויות ספורט וכו'. השילוב יכול להיות של מספר תלמידים או של תלמיד בודד.

התלמידים לומדים בהתאם לתכנים של משרד החינוך בהתאמה ללקות ולקצב האישי של התלמיד. לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית (תל"א) תוך שיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים.

מידע נוסף באתר "אלו"ט"