כיתות לתלמידים עם קשיים רגשיים - התנהגותיים

כיתות רגשיות

 כיתה זו היא כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל.

התלמידים הינם בעלי יכולת שכלית תקינה, אך קשיי ההתנהגות אינם מאפשרים להם למידה יעילה ומקשים עליהם להשתלב בכיתות החינוך הרגיל.

מחנכת הכיתה היא מורה לחינוך מיוחד שלמדה והוכשרה ללמד ולטפל בתלמידים עם צרכים מיוחדים.

מטרת שילוב הכיתה המיוחדת בבית הספר הרגיל היא שילוב מיטבי של תלמידי הכיתה בפעילויות בית הספר, בחלק מהשיעורים, שילוב בפעילויות חברתיות, תחרויות ספורט וכו'. השילוב יכול להיות של מספר תלמידים או של תלמיד בודד.

התלמידים לומדים בהתאם לתכנים של משרד החינוך בהתאמה ללקות ולקצב האישי של התלמיד. לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית (תל"א) תוך שיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים.

מידע נוסף אודות כיתות לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל באתר משרד החינוך