נגישות והנגשה פרטנית

נגישות והנגשה פרטנית

מתי"א רמת גן מסייע לילדים בעלי מוגבלויות שונות – פיזיות, תחושתיות, קוגניטיביות ועוד, לקחת חלק בחיים הפעילים במסגרת החינוכית, מיוחדת או רגילה.

"הנגשה ונגישות" הם שם כולל לכלים ושינויים סביבתיים שניתן להתאים עבור התלמידים הזקוקים לכך.