נגישות במערכת החינוך - מידע ופעילויות

נגישות במערכת החינוך

האגף האחראי לנושא נגישות במשרד החינוך הוא אגף זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח.

 מערכת החינוך רואה ערך עליון בחינוך לנגישות ולקבלת השונה. לפיכך היא מובילה מהלך חינוכי מקיף המושתת על ערכים של כבוד ורגישות כלפי אנשים עם מוגבלות ופועלת ליישום ערכים אלו.

 מערכת החינוך שואפת לקדם השתלבות של תלמידים עם מוגבלות כך שיוכלו ללמוד בכל מוסד לימוד שיבחרו.

על אנשי חינוך לקדם נגישות בדרכים אלו:

  • להעלות את הנושא למוּדעות
  •  להכשיר את הלבבות
  •  להעלות למוּדעות את תחושותיו של אדם עם מוגבלויות
  •  לקדם מוּדעות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לרבות הנגשה חברתית

מידע אודות פעילויות, חומרי למידה וסרטונים