על נגישות והכלה - פורטל תלמידים

מהי נגישות?

נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה בכבוד, באופן מלא, שוויוני ועצמאי. אנשים רבים החיים בינינו מתקשים לקחת חלק מלא בחברה ובמרחב הציבורי בשל קושי לתפקד בסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. קושי זה נובע מכך שהסביבה אינה מתאימה ליכולות של כל האנשים. בישראל יש כ-200,000 תלמידים עם מוגבלויות. 

להמשך…