חשבון

word מציאת ממוצע

word  סדרות

word  סימני התחלקות

word   תרגילים עם נעלם

שברים פשוטים

word  השוואת שברים +מציאת חלק מקבוצה

word  חיבור וחיסור שברים פשוטים

word  חיבור וחיסור

word  כפל וחילוק שברים

word  כרטיסי ניווט-להדפסה -נושא שברים -רחלי צימרמן ושני ורסנו

word  מציאת מכנה משותף הקטן ביותר

word  מציאת מכנה משותף

word  מציאת שבר בין שני שברים

word  שברים על ישר המספרים עם משבצות

word  שברים פשוטים

word  תומכי זיכרון- מהות השבר

שאלות מילוליות

word  כך פותרים בעיות

word  כרטיס ניווט לפתרון בעיה-לתליה – מיכלי

פעולות חשבון – כפל וחילוק

word  אלגוריתמים כפל וחילוק (כפל וחילוק ארוך)

word  כפל בעשרות מאות ואלפים

word  מהות הכפל

פעולות חשבון – חיבור וחיסור

word  חיבור וחיסור

word  תרגילים במאונך

עקרונות וחוקים

word  תרגילים עם נעלם

word  חוק החילוף

word  כללי פעולות החשבון

word  כללי פעולות חשבון -המשך

מספרים עשרוניים

word  הגדלה והקטנה

word  מפשוט לעשרוני

word  שברים שיש לזכור

מושגים מתמטיים

word  גדול-קטן

word  מושגים 1

word  מושגים

מבנה עשרוני

word  בית מספרים

word  מבנה עשרוני עם לבני דינס

word  מהות ההמרה והפריטה

word  שמות המספרים

אחוזים

word  שברים ואחוזים שיש לזכור

word  פתרון שאלות באחוזים