ספרי אודיו

רשי קור  ספרי האודיו של ישראל לילדי החינוך המיוחד והשילוב

רשי קור – פסיכולוג חינוכי עם לקויות למידה הקים את פרוייקט ספרי האודיו של ישראל לילדי החינוך המיוחד והשילוב. רפי הקים את הפרויקט על מנת להנגיש ספרים מוכרים לילדים המתקשים בקריאה, בצורת קבצי שמע, המוקלטים באהבה רבה עם קריינים מצוינים. לקבלת סיסמה עבור ילדי החנ"מ ולילדים משולבים, נא לפנות לאורנה