למידה מרחוק

למידה מרחוק – נושאים שונים המותאמים לגנים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים. 

הנחיות משרד הבריאות למערכת החינוך בנוגע לקורונה – לאור אירוע התפתחות נגיף הקורונה בישראל, משרד החינוך פרסם הנחיות מעודכנות לרבות עקרונות שיח עם תלמידים בנושא הנגיף.

אופק כניסה בשם משתמש וסיסמה: הזדהות משרד החינוך

גלים – כניסה בשם משתמש וסיסמה: הזדהות משרד החינוך

ג'ינג'ים – כניסה בהתאם לסיסמאות שנשלחו לביה"ס ולגנים

עשר אצבעות – כניסה בהתאם לסיסמאות שנשלחו לביה"ס ולגנים

שיעורים פרטיים חינם ברשת – אין צורך בשם משתמש וסיסמה

ידיעות נוספות

הנגשה פרטנית

20 בינואר 2021

בחודש יולי 2018 אישרה הכנסת את התקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובימים אלו אנו מתחילים ליישם את התאמות ההנגשה הפרטנית ברמת גן.