תמיכה מתכנית השילוב : גננת שילוב

גננת שילוב

זכאות לגננת שילוב  

תמיכת גננת שילוב ניתנת לתלמידי גן חובה, לאחר שעברו ועדה רב מקצועית בה אושרה זכאות לתמיכה מסל מוסדי. 

הזכאות ניתנת לילדים הזקוקים להוראה מותאמת בתחומי הלמידה השונים על רקע מוגבלות בשכיחות גבוהה (עיכוב שפתי/ התפת', קשיי קשב וריכוז). 

תמיכת גננת השילוב ניתנת אחת לשבוע, במסגרת הגן בו לומד התלמיד ובמרחב המותאם ללמידה. 

ההוראה נעשית באופן פרטני או בצמד ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית (תח"י-תכנית חינוכית יחידנית ) המגובשת ע"י גננת השילוב בשיתוף מנהלת הגן ובהלימה לתוכנית הלימודים בגן. 

התוכנית כוללת מטרות ויעדים לקידום התלמיד, בהתייחס לחוזקות ולקשיים בתפקודו בתחומי הלמידה והמוכנות לקראת בית הספר. (לדוגמה פיתוח יכולות החשיבה וההבנה, העשרת השפה הדבורה, הקניית ידע מתמטי בסיסי, שיפור תפקודי התפיסה). ההוראה מיושמת בשיתוף מלא בין גננת השילוב, מנהלת הגן וההורים, תוך חלוקת תחומי אחריות, הגדרת שיתופי פעולה ומעורבות גורמים מקצועיים נוספים (פסיכולוג הגן, יועצת), וכוללת מעקב אחר התקדמות התלמיד ותכנון המשך ההתערבות.   

 

פרופיל תלמיד הזכאי לתמיכת גננת שילוב 

הזכאים לתמיכת גננת שילוב הינם תלמידים הזקוקים לתווך פרטני והכוונה אישית לצורך קידום וצמצום פערים בתחומי הידע השונים לקראת המעבר לביה"ס.  

עיקר המוקדים לחיזוק הינם מתחום החשיבה (זיכרון, עיבוד מידע), ההבנה וההבעה כאשר הקשיים בתחום המוטורי, הקשבי  והרגשי הינם משניים. 

 

לציין כי תלמיד לו  זכאות לגננת שילוב, הינו בעל פוטנציאל למידה תקין, משתלב באקלים הגן ופעיל בו, אך אינו עצמאי בלמידה וזקוק להוראה מותאמת, תזכורות, חזרות והדגמות בכדי לבסס את ידיעותיו.