לוח הודעות

הנגשה פרטנית

בחודש יולי 2018 אישרה הכנסת את התקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובימים אלו אנו מתחילים ליישם את התאמות ההנגשה הפרטנית ברמת גן.

למידה מרחוק

למידה מרחוק – נושאים שונים המותאמים לגנים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים.  הנחיות משרד הבריאות למערכת החינוך בנוגע לקורונה – לאור אירוע התפתחות נגיף הקורונה בישראל, משרד החינוך פרסם הנחיות מעודכנות,